Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Porin Puuvilla Oy:n (myös ”palveluntarjoaja” tai ”Puuvilla”) Puuvilla-nimistä mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” ”sovellus” tai ”palvelu”). Palvelun omistaa ja tarjoaa Porin Puuvilla Oy, Siltapuistokatu 14, 28100 Pori, Y-tunnus: 2343528-5.

Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (myös ”asiakas” tai ”henkilökunnan edustaja”) ja Puuvillan välillä, ja määrittelevät asiakkaan ja Puuvillan palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Sovelluksen tarkoituksena on välittää asiakkaille Puuvillaan ja sen liikkeisiin liittyvää tietoa, etuja ja tarjouksia, uutisia sekä muuta sisältöä ja markkinointia. Palvelun käyttäjän alaikäraja on 3 vuotta.

MOBIILISOVELLUS

Palvelu on Puuvillan asiakkaille suunnattu sovellus, josta voi helposti tarkistaa liikkeiden aukioloajat, alennukset, lounaslistat sekä tapahtumat ja ajankohtaiset tiedotteet. Lataamalla sovelluksen tai käyttämällä sitä, asiakas hyväksyy voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Puuvilla pidättää oikeuden muokata näitä ehtoja milloin tahansa. Ehtojen muutokset astuvat voimaan, kun niistä ilmoitetaan palvelussa. Mikäli asiakas jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutetut ehdot.

Palvelun käyttöönotto ei edellytä asiakkaalta rekisteröitymistä. Henkilökunnan tulee asentaa sovellus omalle laitteelle Puuvillalta erikseen saatavilla tunnuksilla.

Henkilökunnan edustajan on huolehdittava laitteesta, johon hän on asentanut sovelluksen. Henkilökunnan edustaja hyväksyy, että sovelluksen asentamisen jälkeen palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta asennusta, kunnes sovellus poistetaan laitteesta tai henkilökohtainen laite vaihtuu. Henkilökunnan edustaja vastaa omien tietojensa oikeellisuudesta sekä huolehtii siitä, että tiedot säilytetään salassa eikä tunnuksia väärinkäytetä. Henkilökunnan edustaja on vastuussa omilla tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista. Henkilökunnan edustaja on sitoutunut ilmoittamaan Puuvillalle välittömästi, mikäli käyttäjätunnusta käytetään väärin tai siitä on epäilys. Puuvilla voi tällöin estää palvelun käytön henkilökunnan edustajan käyttäjätunnuksella.

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Puuvilla myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti sillä aikajänteellä, mitä hänen oma jäsenyytensä kulloinkin oikeuttaa omaan etukorttia myöntävään organisaatioonsa tai hänen muulla tavoin sovittu etukortin / etujen käyttöoikeus on sopimusehtojen mukaisesti voimassa.

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Puuvilla pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa kokonaan tai osittain, ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Puuvilla ei vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat jne.) on Suomen lakien mukaista. Päivämäärät, hinnat sekä sisällöt ovat Puuvillan liikkeiden omalla vastuulla, joten Puuvilla ei vastaa etujen sisällöstä.

Palvelu ja sen sisältö tarjotaan asiakkaalle sellaisenaan. Puuvilla ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, hetkellisistä teknisistä ongelmista tai esim. huoltokatkoista. Puuvilla pyrkii pitämään palvelun asiakkaan ja henkilökunnan edustajan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Puuvilla ei takaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Puuvilla ei takaa palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Puuvilla ei vastaa asiakkaan tai henkilökunnan edustajan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista ja sisällöistä.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä ja tietyille käyttäjäryhmille. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Mikäli käyttäjä ei ole hyväksynyt tai asettanut oman laitteensa asetuksia sopivaksi palvelun käyttöä varten, Puuvilla ei ole velvoitettu tarjoamaan teknistä tukea laitteen asetusten muokkaamiseen.

Puuvilla ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palveluntarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta ja palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

Puuvilla ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Puuvillalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Puuvillan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Mitään tätä ylittävää taloudellista vastuuta Puuvillalla ei ole.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Puuvilla huolehtii asianmukaisesti henkilökunnan edustajien tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Puuvillan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Puuvilla ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

MUUT EHDOT

Mobiilisovellus saatetaan asiakkaan saataville esimerkiksi Googlen Play Kaupan tai muiden sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisten palveluntarjoajien ehtoja.

Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

PALVELUNTARJOAJA

Porin Puuvilla Oy
Y-tunnus 2343528-5
Osoite: Siltapuistokatu 14, 28100 Pori
Puhelin: +358 44 434 3892
Sähköposti: infola@porinpuuvilla.fi

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Sovelluksen tavoitteena on tarjota kauppakeskuksen asiakkaille helppo ja kätevä tapa selata ja lunastaa asiakkaille sekä henkilökunnalle suunnattuja etuja.